» Home

Home

  

ROBOTins®

robot interactie systemen

  

'creating robotic services for everyone' 

 

ROBOTins® is gespecialiseerd in het ontwikkelen van totaalconcepten waarin robots een centrale rol spelen. Onze dienstverlening bestaat uit ..... Lees meer >>

    

2improve4U®

organisatieverbetering

 

'duurzaam verbeteren is onze passie'

 

2improve4U is een netwerkorganisatie gericht op de verbetering van bedrijfsprocessen en -activiteten. Klantenkiezen voor ons vanwege ..... Lees meer >>

     Organisatieverbetering       l       Strategieontwikkeling       l       Verandermanagement       l       Risicobeheersing    

 

 

Over ons    I    Contact

Copyright © 2improve4U, 2014, Doetinchem, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.

Copyright © 2improve4U, 2014, Groningen, The Netherlands, all rights reserved.

® 2improve4U is a registered trademark. ® ROBOTins is a registered trademark. ® RISkatch is a registered trademark.