Organisatieverbetering

 

Transitievraagstukken vragen om een visie die verder reikt dan je eigen horizon.

We leven in een tijd van grote onzekerheid. Bestaande systemen beginnen te haperen en steeds vaker moeten we als samenleving constateren dat we op zoek moeten naar nieuwe invalshoeken om passende oplossingen te vinden voor acute vraagstukken. Dit biedt hen die er voor openstaan ongekende kansen. Want de oplossing zit niet langer verscholen in het fundament van het bestaande systeem maar ligt eerder bij hen die vanuit een eigen visie het probleem te lijf willen gaan. Mensen met de ambitie en drive om dergelijke transitievraagstukken op en aan te pakken. Die verder durven kijken dan de stip op de horizon om zo de vooruitgang voor te zijn en de organisatie waarbinnen zij opereren relevant te houden naar de toekomst. Bron: AOG

 

Wij gaan graag met u hierover verder in gesprek. Als specialist in transitievraagstukken en organisatieverbetering focussen wij ons op de volgende kennis- en expertisegebieden:

Strategieontwikkeling

Strategieontwikkeling

Bedrijfsstrategie

Commerciële strategie

Marketingstrategie

Communicatiestrategie

 

Verandermanagement

Verandermanagement

Implementatie van veranderingen

Organisatiebesturing

Leiderschapontwikkeling

Cultuurbeinvloeding

Interim management 

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicobewustwording

Quick scan risicoanalyse

Risicoanalyse en -rapportage

Periodieke evaluatie

Risicomanagement software

Interim management

Interim management

 

 

Tijdelijke inzet als managing director

 

Continu verbeteren

Continu verbeteren

Faalkostenreductie

Productiviteitsverbetering

Normatieve organisatie

 

 

 

 

 

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie