Verandermanagement als tactische management tool

 

De wereld mondialiseert, de concurrentie neemt toe en de marges staan onder druk. Veel bedrijven en organisaties kampen daardoor met problemen. Er is een toenemende vraag naar het creëren, ontwikkelen, implementeren en managen van verbeteringsoplossingen voor bedrijfsprocessen, diensten en producten. Er spelen veel acute en gecompliceerde managementvraagstukken en er is dan behoefte aan tijdelijk kwalitatief hoogwaardig advies en implementatiekracht.

2improve4U organisatieverbetering assisteert bedrijven met haar kennis en management ervaring bij o.a.:.

  • Tijdelijk opvangen van wegvallen van directie- of hogere managementfuncties
  • Begeleiden en uitvoeren van een fusietraject
  • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van een bedrijfsverhuizing.
  • Implementeren van een nieuwe bedrijfsstrategie
  • Veranderen van de organisatie naar meer klantgerichtheid

Familiebedrijven

2improve4U heeft vele jaren ervaring met het leiden en verbeteren van familiebedrijven. Vooral de opvolgingsproblematiek is hierin een belangrijk element.

 

 

"Problemen ontstaan doordat je in een te kleine ruimte denkt.

Je hebt andere dimensies nodig om ze op te lossen.

Dan pas kun je een probleem van alle kanten bekijken."

 


 

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie