RISkatch®

Risk Software

 

“Get balanced!”

 

 

  

Intro

 

In control

 

De dynamiek van de markt en strengere wet- en regelgeving dwingt organisaties om effectiever te produceren, efficiëntere diensten te leveren, de kwaliteit te verhogen, faalkosten terug te dringen en compliant te zijn. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om voortdurend ‘ín control’ te zijn.

 

 

Grip krijgen op risico’s

 

Uw organisatie is vast al bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar een effectieve en vooral ook duurzame risicobeheersing vergt nog al wat van een organisatie. Door een slechte voorbereiding, verkeerde aanpak of zonder goede borging in een vaste structuur sneuvelen vaak veel goedbedoelde initiatieven.

 

 

RISkatch®  

 

RISkatch is ontwikkeld om een organisatie ‘in control’ te laten zijn door structuur te geven aan risicobeheersing om zodoende effectief om te gaan met zowel financiële- als niet-financiële risico’s en het proces duurzaam te borgen in de organisatie. Het is een gemakkelijk te gebruiken online risicomanagementtool waarmee u op een eenvoudige manier organisatierisico’s kunt identificeren, analyseren en beheersen.

 

  

 

Risicobeheersing

 

Gemakkelijk en snel te gebruiken

  

Met RISkatch kunt u online gemakkelijk en snel de elementaire stappen zetten die nodig zijn voor een duurzame integrale risicobeheersing in uw organisatie, om faalkosten terug te dringen en ‘in control’ te zijn. Daarnaast zorgt het werken met RISkatch dat u meer bewust wordt van risico’s, meer inzicht krijgt in de gevolgen van risico’s, hoe deze te verkleinen en hoe hierop te anticiperen bij strategische besluitvorming en beleidsontwikkeling. Uw organisatie komt hierdoor beter in balans.

 

  • Quick Scan of uitgebreide analyses
  • Standaard ISO 31000 procedures
  • Eenvoudig rapporteren
  • Snel aan de slag 

 

Voor wie

 

RISkatch is bedoeld voor iedereen die risicobeheersing effectief en duurzaam toe wil passen in de eigen organisatie. Tot de gebruikersgroep rekenen wij:

Ondernemers, directies, bedrijfsleiders, controllers, riskmanagers, kwaliteitsmanagers, projectmanagers, projectleiders en anderen die vakmatig met de beoordeling van risico’s en risicobeheersing te maken hebben, zoals raden van commissarissen, toezichthouders, ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen.

 

 

  

Voordelen

 

Quick scan of uitgebreid

 

Afhankelijk van de gewenste intensiteit van de risico-inventarisatie kunt u kiezen voor een Quick scan of een uitgebreidere inventarisatie. De Quick scan geeft het voordeel dat u snel een beeld krijgt van het risicoprofiel van een traject. Naderhand kan de Quick scan altijd gemakkelijk uitgebreid worden als het risicoprofiel daar aanleiding toe geeft.

 

 

Voortdurend monitoren en eenvoudig rapporteren

 

Met RISkatch kunt u eenvoudig rapporteren over de risicobehandeling en deze vervolgens ook goed documenteren. Daardoor bent u compliant met ISO 9001 en diverse accreditatienormen.

 

Met de analyse- en evalutiemodules wordt automatisch een Risico-actielijst gegenereerd. De complete risicobehandeling wordt vervolgens weergegeven in een Risicoregister. Dit is een overzicht van alle risico’s en de actuele status van de behandeling ervan. Hiervan kunnen op ieder moment overzichtelijke rapportages uitgedraaid worden waarmee u de dialoog over risico’s in een traject verder kunt voeren en deze toe kunt voegen aan het trajectdossier.

 

Om goed overzicht te houden op alle lopende risicobehandelingstrajecten in uw organisatie kunt u deze met de Risicomonitor en het Risicodashboard voortdurend blijven volgen.

 

 

Standaard ISO 31000 procedures

 

RISkatch is gebaseerd op systeemmodules conform standaard ISO 31000 procedures. ISO 31000 is het nieuwe referentiekader voor risicomanagement. Het gaat om twee generieke normen met termen en definities en richtlijnen voor de implementatie van risicomanagement; NEN-ISO31000 Risicomanagement en een richtlijn voor methoden voor risicobeoordeling.

Deze normenserie dient twee doelen. Ten eerste biedt het een algemeen kader voor organisaties die risicomanagement in de meest brede zin in de praktijk willen brengen. Ten tweede dient het als paraplu voor allerlei sector- en onderwerp-specifieke ISO-normen op het gebied van risicomanagement.

 

 

Real time-updates context risico’s

 

Met RISkatch bent u ook verzekerd van real time-updates van context risico’s. Deze macro-economische- en sector risico-algorithmen worden automatisch toegevoegd en up to date gehouden.

 

 

Compatible met alle apparatuur

 

RISkatch is compatible met alle appararuur. U kunt de tool gebruiken op een PC, laptop, tablet en smartphone. Overal waar u bent kunt u dus beschikken over de functionaliteiten van RISkatch.

 

 

Geen investeringskosten in software

 

RISkatch is ontwikkeld als een online tool. Om hiervan gebruik te kunnen maken zijn dus geen investeringkosten in software noodzakelijk. Ook zijn er geen aanpassingen nodig in uw eigen ict-infrastructuur. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding.

U kunt zich eenvoudig online abonneren op een van de gebruikersversies en u kunt al direct met RISkatch aan de slag!

 

 

“Get balanced!”

 

 

  

 

Tarieven 

 

De tarieven om RISkatch risicomanagement software te kunnen gebruiken zijn erg aantrekkelijk. Voor slechts € 39--* per maand kunt u al aan de slag met het beheersen van uw organisatierisico’s.

 

* Exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.

 

 

 

Meer informatie

 

Geïnteresseerd in de voordelen van RISkatch voor u? Vraag hier meer informatie aan.

 

 

 

Copyright © 2018 RISkatch. All rights reserved.

RISkatch I Registered trademark ® 2011.