Strategieontwikkeling

 

2improve4U organisatieverbetering kan u ondersteunen bij al uw strategische vraagstukken. Samen met u werken wij aan ontwikkeling en verbetering van uw bedrijfs-, marketing- en/of communicatiestrategie.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit het ontwikkelen of verbeteren van uw:

 

Bedrijfsstrategie

Strategisch businessplan

Internationaal ondernemen

Bedrijfsopvolging

Meerjaren-beleidsplan

Haalbaarheidsonderzoek

 

 

 

Marketingstrategie

Strategisch marketingplan

Marktverkenningsonderzoek

 

Communicatiestrategie

Strategisch communicatieplan

 

Wij beschikken tevens over veel kennis en ervaring in uiteenlopende marketing & sales disciplines, zoals:

  • Ontwikkelen van verkoopconcepten
  • Opstellen van verkoopplannen
  • Trainen en coachen van verkoopmedewerkers.
  • Indienen van Europese aanbestedingen

 

 

"Een organisatie moet handelen vanuit een ideaal, een visie, een primair doel.

Het ontbreken daarvan schept organisaties die als 

Don Quichottes door economie en samenleving gaan."

 


 

Extra aantrekkelijk door stimuleringsregelingen

 

Voor het stimuleren van de bedrijvigheid in Nederland zijn er een aantal stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Dit geldt onder andere voor het ontwikkelen van marketing & salesactiviteiten, zoals het opstellen van een strategisch marketingplan, het doen van een haalbaarheidsonderzoek of het uitvoeren van een marktonderzoek. Deze regelingen kunnen soms tot 40% van de gemaakte kosten aan u vergoeden. Daardoor wordt het investeren in strategieontwikkeling extra aantrekkelijk.

2improve4U kan voor u deze stimuleringsmogelijkheden onderzoeken.

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie