Continu verbeteren

 

De wereld mondialiseert, de concurrentie neemt toe en de marges staan onder druk. Veel bedrijven en organisaties kampen daardoor met problemen. Er is een toenemende vraag naar het creëren, ontwikkelen, implementeren en managen van verbeteringsoplossingen voor bedrijfsprocessen, diensten en producten. Er spelen veel acute en gecompliceerde managementvraagstukken en er is dan behoefte aan tijdelijk kwalitatief hoogwaardig advies en implementatiekracht.

2improve4U organisatieverbetering assisteert bedrijven met haar kennis en management ervaring bij het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Faalkostenreductie

 

Faalkosten binnen projecten vormen al langer een punt van aandacht binnen organisaties. Logisch want wanneer we het percentage faalkosten (schattingen varieren van 7 tot 20% op de omzet) afzetten tegen het winstpercentage van ca. 2 tot 6% over de omzet, zijn de mogelijkheden tot rendementsverbeteringen overduidelijk. Eén procent minder faalkosten betekent al snel een rendementsverbetering van dertig procent.

Toch zijn er weinig voorbeelden van een succesvolle implementatie van remedies tegen faalkosten binnen organisaties. Veelbelovende initiatieven worden niet succesvol geïmplementeerd of leveren niet het verwachte resultaat. Kwaliteitsplannen en risicoanalyses blijven ongebruikt in de kast liggen, ICT levert niet de resultaten waarop iedereen heeft gehoopt en databases worden niet geraadpleegd. Eerst zal dus de 'mindset' van een organisatie moeten veranderen; de cultuur moet om.

 

Maar constateren dat een bedrijf eerst moet omschakelen en een ware cultuurverandering moet ondergaan is niet voldoende. Naast het aandragen van procesverbeteringen moet tevens aandacht worden besteed aan het management, training, educatie, samenwerking en de betrokkenheid van de medewerkers binnen een organisatie.

2improve4U kan u ondersteunen in dit omslagproces. Op basis van een aantal oriënterende interviews worden de faalkosten geanalyseerd en worden probleemgebieden onderscheiden die ten grondslag liggen aan het ontstaan van faalkosten. Daarna wordt een plan van Aanpak opgesteld om integraal binnen de organisatie faalkosten te reduceren.

 

 

 

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." 

 

 

 


 

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie