Interim management

 

Er is een toenemende vraag naar het creëren, ontwikkelen, implementeren en managen van verbeteringsoplossingen voor bedrijfsprocessen, diensten en producten. Er spelen veel gecompliceerde managementvraagstukken. Er is dan vaak behoefte aan tijdelijk kwalitatief hoogwaardige management- en implementatiekracht.

Veranderingen in organisaties zijn altijd delicate processen, gelardeerd met veel emoties. Voldoende invoelingsvermogen in combinatie met voortvarende daadkracht zijn dan een absolute must. Wij kunnen u hierbij ondersteunen of zelfs het voortouw nemen.

 

‘To improve for you’ organisatieverbetering ondersteund bedrijven met haar kennis en ervaring. Wij kunnen interim management expertise bieden, zoals assisteren bij verander- of crisismanagement of het tijdelijk overnemen van directietaken. Wij kunnen ook veranderingstrajecten en reorganisaties voor u leiden en ook duurzaam borgen in uw organisatie.

Daarnaast hebben wij vele jaren ervaring met het leiden van familiebedrijven. Vooral het adequaat omgaan met opvolgingsproblematiek is hierin een belangrijk element.

Benieuwd naar onze uitgevoerde trajecten? >

 

 

"De kern waar het in een organisatie om draait,

is met mensen toegevoegde waarde leveren aan andere mensen."

 


 

Gedragscode RIM

 

2improve4U werkt volgens de richtlijnen in de Gedragscode van de Raad voor Interim Management (RIM).

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie