Interim management

 

Er is een toenemende vraag naar het creëren, ontwikkelen, implementeren en managen van verbeteringsoplossingen voor bedrijfsprocessen, diensten en producten. Er spelen veel acute en gecompliceerde managementvraagstukken en er is dan behoefte aan tijdelijk kwalitatief hoogwaardig advies en implementatiekracht.

  

2improve4U organisatieverbetering assisteert bedrijven met haar kennis en management ervaring bij het tijdelijk ovangen van wegvallen van directie- of hogere managementfuncties.

 

Familiebedrijven

2improve4U heeft vele jaren ervaring met het tijdelijk leiden van familiebedrijven. Vooral het adequaat omgaan met opvolgingsproblematiek is hierin een belangrijk element.

Interim management

Veranderingen aanbrengen in de onderneming of het doorvoeren van een reorganisatie zijn altijd deleicate processen, gelardeerd met emoties.

Voldoende invoelingsvermogen in combinatie met voortvarende daadkracht zijn dan een absolute must. 2improve4U kan u hierbij adviseren en assisteren. 2improve4U kan veranderingstrajecten en reorganisaties voor u leiden en ook duurzaam borgen in uw organisatie.

 

 

"De kern waar het in een organisatie om draait,

is met mensen toegevoegde waarde leveren aan andere mensen."

 


 

Gedragscode RIM

2improve4U werkt volgens de richtlijnen in de Gedragscode van de Raad voor Interim Management (RIM).

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie