Aanmeldformulier

         Masterclass Effectieve Risicobeheersing 2021

 

Naam deelnemer __________________________________________________________________________

Voorletters_____________­­    Roepnaam________________________     Titel voor________  achter________

Privéadres________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats_____________________________________________________________________

Telefoon_____________________________                   

Mobiel_______________________________                  E-mail_____________________________________

 

Organisatie _________________________________________________   Functie______________________

Postadres________________________________________________________________________________

Postcode en plaats_________________________________________________________________________

Telefoon______________________________                  

Mobiel _______________________________                  E-mail____________________________________

 

Aanmelding voor de bijeenkomsten

q Module 1 op maandagavond 8 maart 2021 in Utrecht

q Module 1 op donderdagochtend 25 maart 2021 in Groningen

q Module 1 op maandagavond 12 april 2021 in Groningen

q Module 1 op donderdagochtend 29 april 2021 in Utrecht

 

q Module 2 op maandagavond 15 maart 2021 in Utrecht

q Module 2 op donderdagmiddag 25 maart 2021 in Groningen

q Module 2 op maandagavond 19 april 2021 in Groningen

q Module 2 op donderdagmiddag 29 april 2021 in Utrecht

 

Investering en facturering

Uw investering voor deelname aan de Masterclass Effectieve Risicobeheersing bedraagt per module van een dagdeel 

€ 475,- exclusief BTW, inclusief arrangementskosten en voor twee modules van een dagdeel € 835,-- exclusief BTW,

inclusief arrangementskosten. Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst kan kosteloos worden geannuleerd.

Tot een week van tevoren is 50% van het tarief verschuldigd. Daarna is bij afmelding het volledige tarief verschuldigd.

De factuur ontvangt u graag op:

 

q  privéadres

q  werkadres

 

Privacy Statement en Algemene Voorwaarden
U verklaart hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met het Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden van

2improve4U.

 

Hoe heeft u ons leren kennen?

q  via internet

q  via een mailing

q  via uw eigen contacten

q  anders, nl ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

 

 

Datum __________________                                       Handtekening _____________________________                                                                                                                                                                                                                       

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend per post versturen naar 2improve4U, 

Semmelweisstraat 98, 9728 NB  GRONINGEN of inscannen en e-mailen naar sales@2improve4u.com

 

                                      Hartelijk dank voor uw aanmelding!