ROBOTins®

robot interactie systemen

  

'creating robotic services for everyone' 

Wat wij willen bereiken

 

ROBOTins® wil de kwaliteit van werk en leven vergroten door het bewerkstelligen van de integratie van robottechnologie in de professionele- en persoonlijke omgeving. Als merkonafhankelijk ketenregisseur willen wij daarom onze relaties ontzorgen. in het ontwerp, de keuze, de realisatie en de instandhouding van robotsystemen in hun organisatie of privédomein met als doel om snel en doeltreffend het voor hen juiste robotsysteem te verkrijgen.

 

De integratie van robots verloopt echter traag door de beperkte snelheid van technologische ontwikkelingen en de moeizame adaptie van deze techniek in ons dagelijks leven. ROBOTins® wil dit proces versnellen door het ontwikkelen van integrale concepten, waarbij een optimale afstemming plaatsvindt tussen de stand van de techniek, werk/leefomgeving en gebruik.

 

ROBOTins® beoogt door de inzet van robotica-systemen: productie- en organisatieprocessen beter en kostenefficiënter te maken, de veiligheid van mensen en eigendommen te bewaken en het thuis blijven wonen van ouderen te vergemakkelijken.

 

Wat maakt ons zo bijzonder

 

ROBOTins® onderscheidt zich door een unieke dienstverlening in combinatie met unieke producten. Dit maakt ons zo bijzonder: ROBOTins® kenmerkt zich door:

 • Ontwerp en levering van compleet werkende robotsystemen;

 • Voor iedereen bereikbare robottechniek door veel gebruiksgemak en een lage aanschafprijs;

 • Hoge bedrijfszekerheid door goede gebruikerstrainingen, degelijk preventief onderhoud en snelle reparatieservice.

 • Merkonafhankelijke dienstverlening.

What makes us so special

 

ROBOTins® makes the difference by offering unique services in combination with unique products. This make us so special. ROBOTins® is marking it selves through:

 • Design and supply of complete operating robot systems;

 • For everyone reachable robotic technics, because of user friendly applications and a low purchase price;

 • High operational reliability through good user training, preventive maintenance and fast repair service;

 • Brand independent services.

What can we offer you

 

ROBOTins® is not only supplying robots but is also specialized in the development of total concepts in which robots are having a central role. Our services consist of the following items:

 • Design: quick scan investigation, system design

 • Choice of suppliers: quotations and selections

 • Realisation: project management

 • Conservation: education, maintenance, service